Autodiagnostika

Autodiagnostika vozidla je dôležitou súčasťou moderného autoservisu. Pomáha identifikovať a riešiť problémy s vozidlom tým efektívnejším spôsobom. Pomocou diagnostiky spoľahlivo a v čas odhalíme chybu v automobilovom systéme. Po odstránení poruchy systém nastavíme podľa výrobcom predpísaných parametrov a chybové hlásenia resetujeme.

Blog: 
Áno